Vill du lära dig hur man gör en ElasticSearch klusterinstallation på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi ska visa dig hur du installerar en ElasticSearch kluster på en dator som kör Ubuntu Linux.

• Ubuntu 20
• Ubuntu 19
• Ubuntu 18
• ElasticSearch 7.7.0

I vårt exempel är ElastiSearch noden 01 IP-adress 192.168.100.9.

I vårt exempel är ElastiSearch noden 02 IP-adress 192.168.100.10.

Självstudiekurs ElasticSearch - Klusterinstallation

Använd apt-get för att installera de paket som krävs.

Copy to Clipboard

Hämta och installera lagringsnyckeln ElasticSearch.

Copy to Clipboard

Lägg till den officiella ElasticSearch-lagringsplatsen i din APT-databas

Copy to Clipboard

Uppdatera APT-GET-databasen och installera ElasticSearch-paketet.

Copy to Clipboard

Upprepa dessa steg på alla noder i ElasticSearch-klustret.

Självstudiekurs ElasticSearch - Klusterkonfiguration på nod 01

Ange ett värdnamn med kommandot hostnamectl.

Copy to Clipboard

Stoppa tjänsten ElasticSearch.

Copy to Clipboard

Redigera konfigurationsfilen ElasticSearch med namnet: elasticsearch.yml

Copy to Clipboard

Lägg till följande rader i slutet av filen.

Copy to Clipboard

Här är filen med vår konfiguration.

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapade vi och ElasticSearch kluster med namnet: POWER-CLUSTER-01.

I vårt exempel anger vi att denna nod ska namnges som ElasticSearch-01.

I vårt exempel sätter vi följande master-berättigade noder: 192.168.100.9 och 192.168.100.10

Starta tjänsten ElasticSearch.

Copy to Clipboard

Verifiera clusterens hälsostatus elasticsearch.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Grattis! Du har avslutat konfigurationen av elasticSearch-klustrets första nod.

Självstudiekurs ElasticSearch - Klusterkonfiguration på nod 02

Ange ett värdnamn med kommandot hostnamectl.

Copy to Clipboard

Stoppa tjänsten ElasticSearch.

Copy to Clipboard

Redigera konfigurationsfilen ElasticSearch med namnet: elasticsearch.yml

Copy to Clipboard

Lägg till följande rader i slutet av filen.

Copy to Clipboard

Här är filen med vår konfiguration.

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapade vi och ElasticSearch kluster med namnet: POWER-CLUSTER-01.

I vårt exempel anger vi att denna nod ska namnges som ElasticSearch-02.

I vårt exempel sätter vi följande master-berättigade noder: 192.168.100.9 och 192.168.100.10

Starta tjänsten ElasticSearch.

Copy to Clipboard

Verifiera clusterens hälsostatus elasticsearch.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

I vårt exempel är elasticSearch-klusterstatusen grön.

I vårt exempel är elasticSearch-klustret antalet noder 2.

Grattis! Du har avslutat konfigurationen av ElasticSearch-klustret.

Självstudiekurs ElasticSearch - testa klustret

Skapa ett ElasticSearch-index på den första noden i klustret.

Copy to Clipboard

Lägg till lite information i detta ElasticSearch-index.

Copy to Clipboard

Lista informationen inuti detta ElasticSearch-index.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Begär samma information från den andra ElasticSearch-noden.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Båda ElasticSearch-noderna har samma information.