Vil du lære å overvåke SNMP-enheter ved hjelp av ElasticSearch på Ubuntu Linux? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du installerer Logstash på Ubuntu Linux og hvordan du samler inn SNMP-informasjon fra andre enheter fra nettverket ditt.

• Ubuntu 20
• Ubuntu 19
• Ubuntu 18
• ElasticSearch 7.6.2
• Logstash 7.6.2

I vårt eksempel er ElastiSearch-serverens IP-adresse 192.168.100.9.

I vårt eksempel skal vi installere Logstash og bruke en plugin for å avsp vise for SNMP-informasjon.

Tutorial Logstash - Installasjon

Bruk apt-get for å installere de nødvendige pakkene.

Copy to Clipboard

Finn Java-installasjonskatalogen.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel er Java installert på følgende katalog: /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64

Opprett en fil for å konfigurere de nødvendige Java-variablene.

Copy to Clipboard

Her er filinnholdet.

Copy to Clipboard

Start datamaskinen på nytt.

Copy to Clipboard

Kontroller om systemet opprettes automatisk miljøvariabelen med navnet: JAVA_HOME.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Last ned og installer ElasticSearch-repositoriet.

Copy to Clipboard

Legg til det offisielle ElasticSearch-repositoriet i APT-databasen din

Copy to Clipboard

Oppdater APT-GET-databasen og installer Logstash-pakken.

Copy to Clipboard

Konfigurer Logstash-tjenesten til å starte automatisk.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du har fullført Logstash-installasjonen på Ubuntu Linux.

Tutorial ElasticSearch - Overvåking av SNMP-enheter

Stopp Logstash-tjenesten.

Copy to Clipboard

Installer Logstash plugin for å overvåke SNMP-enheter.

Copy to Clipboard

Opprett en Logstash-konfigurasjonsfil.

Copy to Clipboard

Her er filinnholdet vårt.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel overvåker vi SNMP-enheten: 192.168.100.10.

I vårt eksempel bruker vi SNMP-fellesskapet kalt GokuBlack til å hente informasjon.

I vårt eksempel fanger vi opp følgende SNMP-informasjon:

• Indeks for nettverksgrensesnitt
• Beskrivelse av nettverksgrensesnittet
• Hastighet på nettverksgrensesnittet
• Oktetter mottatt
• Oktetter overført

Vi sender informasjonen hentet til Elasticsearch-serveren på 192.168.100.9.

Vi viser også informasjonen som er fanget på skjermen.

Start Logstash-tjenesten ved hjelp av den nye konfigurasjonsfilen.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Kontroller om indeksen med navnet SNMP ble opprettet på ElasticSearch-serveren.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Kontroller om tilordningen av indeksen kalt SNMP.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Oppgi innholdet i indeksen SNMP.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du kan overvåke SNMP-enheter ved hjelp av Elasticsearch.