Vill du lära dig att övervaka SNMP-enheter med hjälp av ElasticSearch på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi ska visa dig hur du installerar Logstash på Ubuntu Linux och hur man samlar in SNMP information från andra enheter från ditt nätverk.

• Ubuntu 20
• Ubuntu 19
• Ubuntu 18
• ElasticSearch 7.6.2
• Logstash 7.6.2

I vårt exempel är ElastiSearch serverns IP-adress 192.168.100.9.

I vårt exempel, vi ska installera Logstash och använda en plugin för att poll för SNMP information.

Självstudien Logstash - Installation

Använd apt-get för att installera de paket som krävs.

Copy to Clipboard

Hitta Java-installationskatalogen.

Copy to Clipboard

I vårt exempel installeras Java på följande katalog: /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64

Skapa en fil för att konfigurera de nödvändiga Java-variablerna.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Starta om datorn.

Copy to Clipboard

Verifiera om systemet som skapats automatiskt miljövariabeln med namnet: JAVA_HOME.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Hämta och installera lagringsnyckeln ElasticSearch.

Copy to Clipboard

Lägg till den officiella ElasticSearch-lagringsplatsen i din APT-databas

Copy to Clipboard

Uppdatera APT-GET-databasen och installera Logstash-paketet.

Copy to Clipboard

Konfigurera Logstash-tjänsten så att den startar automatiskt.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har avslutat Logstash-installationen på Ubuntu Linux.

Självstudien ElasticSearch - övervakning SNMP-enheter

Stoppa Tjänsten Logstash.

Copy to Clipboard

Installera Logstash-plugin för att övervaka SNMP-enheter.

Copy to Clipboard

Skapa en Logstash-konfigurationsfil.

Copy to Clipboard

Här är vårt filinnehåll.

Copy to Clipboard

I vårt exempel övervakar vi SNMP-enheten: 192.168.100.10.

I vårt exempel använder vi SNMP-communityn som heter GokuBlack för att hämta information.

I vårt exempel fångar vi upp följande SNMP-information:

• Index för nätverksgränssnitt
• Beskrivning av nätverksgränssnitt
• Nätverksgränssnittets hastighet
• Oktetter mottagna
• Octets överförd

Vi skickar informationen som hämtas till Elasticsearch servern på 192.168.100.9.

Vi visar också den information som fångas på skärmen.

Starta Tjänsten Logstash med hjälp av den nya konfigurationsfilen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Verifiera om Indexet med namnet SNMP skapades på ElasticSearch-servern.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Verifiera om mappningen av indexet med namnet SNMP.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Lista innehållet i indexet med namnet SNMP.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har möjlighet att övervaka SNMP-enheter med Hjälp av Elasticsearch.