Vil du lære å overvåke en Nginx-server ved hjelp av Zabbix? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du overvåker en Nginx webserver ved hjelp av Zabbix-agenten på en datamaskin som kjører Ubuntu Linux.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Zabbix server 4.4.1
• Nginx 1.15.9

Thsi opplæringen krever at du installerer Zabbix agent på Nginx server.

Zabbix spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til Zabbix installasjon.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Tutorial Zabbix - Nginx server Installasjon

• IP - 192.168.15.11
• Driftssystem - Ubuntu 19.10
• Vertsnavn - NGINX

Installer Nginx-serveren.

Copy to Clipboard

Kontroller om Nginx http_stub_status modulen ble installert.

Copy to Clipboard

Rediger standardkonfigurasjonsfilen for Nginx.

Copy to Clipboard

Her er den opprinnelige filen, før vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Her er filen med vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel konfigurerer vi Nginx http_stub_status-modulen slik at bare datamaskiner fra nettverket 192.168.15.0/24 får tilgang til webserverstatussiden.

Start Nginx-tjenesten på nytt.

Copy to Clipboard

Åpne nettleseren på en datamaskin fra det tillatte IP-adressenettverket, og skriv inn IP-adressen til webserveren pluss /server-status.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://192.168.15.11/basic_status

Du vil bli sendt til statussiden for Nginx-serveren.

Gratulerer! Du konfigurerte funksjonen Nginx statusside.

Tutorial - Zabbix Agent Installasjon på Linux

• IP - 192.168.15.11
• Driftssystem - Ubuntu 19.10
• Vertsnavn - NGINX

Du må installere Zabbix-agenten på Linux-datamaskinen som kjører Nginx.

Bruk følgende kommandoer til å installere de nødvendige pakkene på en datamaskin som kjører Ubuntu Linux.

Copy to Clipboard

Last ned Installasjonspakken for Zabbix.

Copy to Clipboard

Pakk ut Zabbix installasjonspakken, kompilere og installere Zabbix agent.

Copy to Clipboard

Finn plasseringen til filen zabbix_agentd.conf på systemet ditt.

Rediger filen zabbix_agentd.conf.

Copy to Clipboard

Her er den opprinnelige filen, før vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Her er den nye filen med vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel er Zabbix-agenten konfigurert til å tillate tilkoblinger fra Zabbix-serveren 192.168.15.10.

Serveren med IP-adressen 192.168.15.10 har lov til å be om og motta informasjon fra agenten.

Localhost, 127.0.0.1, har lov til å be om og motta informasjon fra agenten.

Zabbix-installasjonspakken leveres med et oppstartsskript for tjenesten.

Kopier oppstartsskriptet ved hjelp av kommandoene nedenfor.

Copy to Clipboard

Du kan nå bruke følgende kommandoer til å starte Zabbix-agenttjenesten.

Copy to Clipboard

Start Zabbix-agenten på nytt.

Copy to Clipboard

Du er ferdig med Installasjonen av Zabbix-agenten.

Du kan nå bruke Zabbix-serverinstrumentbordet til å legge til denne datamaskinen i nettverksovervåkingstjenesten.

Tutorial Zabbix - Overvåking Nginx

• IP - 192.168.15.10
• Driftssystem - Ubuntu 19.10
• Vertsnavn - ZABBIX

Nå må vi få tilgang til Zabbix-serverdashbordet og legge til Linux-datamaskinen som vert.

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til webserveren pluss /zabbix.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://192.168.15.10/zabbix

Bruk standard brukernavn og standardpassord på påloggingsskjermen.

• Standard brukernavn: Admin
• Standard passord: zabbix

zabbix login

Etter en vellykket pålogging, vil du bli sendt til Zabbix Dashboard.

Åpne Konfigurasjon-menyen på instrumentbordskjermen, og velg Vert-alternativet.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett vert-knappen.

I skjermbildet Vertskonfigurasjon må du angi følgende informasjon:

• Vertsnavn - Skriv inn et vertsnavn for å identifisere Nginx-serveren.
• Synlig vertsnavn - Gjenta vertsnavnet.
• Ny gruppe - Skriv inn et navn for å identifisere en gruppe lignende enheter.
• Agent Interface - Skriv inn IP-adressen til Nginx-serveren.

Her er det opprinnelige bildet, før vår konfigurasjon.

Her er det nye bildet med vår konfigurasjon.

Deretter må vi knytte verten til en bestemt nettverksovervåkingsmal.

Som standard kommer Zabbix med et stort utvalg av overvåkingsmaler.

Åpne Maler-fanen øverst på skjermen.

Klikk på Velg-knappen og finn malen heter: Mal App Nginx av Zabbix Agent

Klikk på Legg til-knappen for å fullføre konfigurasjonen.

Etter noen minutter vil du kunne se det første resultatet på Zabbix Dashboard.

For å teste konfigurasjonen, gå til Overvåking-menyen og klikk på Grafer-alternativet.

Zabbix graphic

Velg vertsnavnet for Nginx-serveren.

Velg grafen NGINX: FORESPØRSLER PER SEKUNDER

Du skal kunne se Nginx ytelsesgrafikk

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du søke etter Nginx-serveren på den nyeste datamenyen.

Gratulerer! Du har konfigurert Zabbix-serveren til å overvåke en Nginx-server.