Vill du lära dig hur du aktiverar HSTS-funktionen på Nginx-servern? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du aktiverar funktionen HTTP Strict Transport Security på Nginx.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20
• Nginx 1.18.0

I vårt exempel är Nginx-servern värd för webbplatsen WWW.GAMEKING.TIPS.

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Handledning Nginx - Aktivera HSTS

Installera Nginx-servern.

Copy to Clipboard

Redigera Nginx-konfigurationsfilen för webbplatsen.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rader i den här konfigurationsfilen på HTTPS-området.

Copy to Clipboard

Du kan också inkludera alternativet FÖRLADDNING i HSTS-huvudet.

Copy to Clipboard

Kontrollera att du har konfigurerat en HTTPS-webbplats på Nginx-servern.

Som ett exempel, här är vår konfigurationsfil.

Copy to Clipboard

Starta om Nginx-tjänsten.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerade vi HSTS-funktionen på Nginx-servern.

Från en fjärransluten Linux-dator, försök att komma åt en HTTPS-sida.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du aktiverade HSTS-funktionen på Nginx-servern.