Vill du veta hur du inaktiverar kataloglistan på Nginx-servern? I den här självstudien kommer vi att konfigurera Nginx-servern för att blockera katalogbläddringsfunktionen.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20
• Nginx 1.18.0

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Handledning Nginx - Inaktivera kataloglista

Installera Nginx-servern.

Copy to Clipboard

Redigera Nginx-konfigurationsfilen för standardwebbplatsen.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rad i konfigurationsfilen.

Copy to Clipboard

Här är filen, innan vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Här är filen, efter vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Starta om Nginx-tjänsten.

Copy to Clipboard

I vårt exempel inaktiverades kataloglistningsfunktionen på Nginx-servern.

Öppna webbläsaren från en fjärrdator och försök komma åt en katalog på Nginx-servern.

• http://192.168.2.113/test

Nginx-servern visar ett felmeddelande.

Nginx - Disable directory listing

Grattis! Du konfigurerade Nginx-servern för att inaktivera katalogbläddringsfunktionen.