Vill du lära dig att installera och konfigurera Nginx-modulen med namnet http_stub_status_module? I den här guiden, vi ska visa dig hur du aktiverar Nginx statistik sidan med hjälp av Nginx modulen med namnet http_stub_status_module på en dator som kör Ubuntu Linux.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Nginx 1.16.1

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Självstudien NGINX - Konfiguration av http_stub_status_module

Installera Nginx-servern.

Copy to Clipboard

Verifiera om Nginx-http_stub_status-modulen installerades.

Copy to Clipboard

Redigera Nginx standardkonfigurationsfil.

Copy to Clipboard

Här är den ursprungliga filen, innan vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Här är filen med vår konfiguration.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerar vi Nginx-modulen med namnet http_stub_status så att endast datorer från nätverket 192.168.15.0/24 får åtkomst till sidan för serverstatus.

Starta om Nginx-tjänsten.

Copy to Clipboard

På en dator som finns i det tillåtna nätverket öppnar du din webbläsare och anger IP-adressen till din webbserver plus /basic_status.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.15.11/basic_status

Du kommer att skickas till Nginx serverstatussidan.

Grattis! Du sucessfully konfigurerat Nginx statussidan.