Vill du lära dig hur du installerar Nginx och nekar USER-AGENT-åtkomsten? I den här självstudien kommer vi att konfigurera Nginx-servern för att blockera åtkomst till din webbplats baserat på USER-AGENT-värdet.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20
• Nginx 1.18.0

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Handledning Nginx - Blockera en användaragent

Installera Nginx-servern.

Copy to Clipboard

Redigera Nginx-konfigurationsfilen för standardwebbplatsen.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rad i konfigurationsfilen.

Copy to Clipboard

Här är filen, innan vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Här är filen, efter vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Starta om Nginx-tjänsten.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerade vi Nginx-servern för att neka åtkomst från användaragenter som innehåller orden WGET och CURL.

Från en fjärrdator kan du försöka komma åt Nginx-servern med hjälp av användaragenten CURL.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan neka åtkomst till Nginx baserat på användaragentens värde.