Vill du veta hur du omdirigerar en URL på Nginx? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du installerar Nginx-servern och skapar en regel för att omdirigera en specifik URL på en dator som kör Linux.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20
• Nginx 1.18.0

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Handledning Nginx - Omdirigera en URL

Installera Nginx-servern.

Copy to Clipboard

Redigera Nginx-konfigurationsfilen för standardwebbplatsen.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rad för att skapa en permanent URL-omdirigering med kod 301.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rad för att skapa en tillfällig URL-omdirigering med kod 302.

Copy to Clipboard

Här är filen, innan vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Här är filen, efter vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Starta om Nginx-tjänsten.

Copy to Clipboard

I vårt exempel kommer Nginx-servern att omdirigera TEST1-URL: en till Googles webbplats med kod 301.

I vårt exempel kommer Nginx-servern att omdirigera TEST2-URL: en till Googles webbplats med kod 302.

Kod 301 är en permanent URL-omdirigering.

Kod 302 är en tillfällig URL-omdirigering.

Testa URL-omdirigeringen som konfigurerats på Nginx-servern från en fjärrdator.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan konfigurera en URL-omdirigering på Nginx-servern.