Vill du lära dig hur du aktiverar HTTP2-protokollet på Nginx? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du konfigurerar HTTP2-protokollet på Nginx-servern på en dator som kör Ubuntu Linux.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20
• Nginx 1.18.0

I vårt exempel är Nginx-servern värd för webbplatsen WWW.GAMEKING.TIPS.

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Handledning Nginx - Aktivera HTTP2

Installera Nginx-servern.

Copy to Clipboard

Redigera Nginx-konfigurationsfilen för webbplatsen.

Copy to Clipboard

Lägg till HTTP2-ordet i konfigurationsobjektet LISTEN i HTTPS-området.

Copy to Clipboard

Kontrollera att du har konfigurerat en HTTPS-webbplats på Nginx-servern.

HTTPS är ett krav för HTTP2.

Som ett exempel, här är vår konfigurationsfil.

Copy to Clipboard

Starta om Nginx-tjänsten.

Copy to Clipboard

I vårt exempel aktiverade vi HTTP2-protokollet på Nginx-servern.

Från en fjärransluten Linux-dator, försök att komma åt en HTTPS-sida.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Den första raden som visas bekräftar användningen av HTTP2-protokollet.

Grattis! Du har aktiverat HTTP2-protokollet på Nginx-servern.