Vill du veta hur du lägger till ett anpassat huvud på Nginx-servern? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du konfigurerar Nginx-servern för att lägga till ett huvud.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20
• Nginx 1.18.0

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Handledning Nginx - Lägg till ett anpassat sidhuvud

Installera Nginx-servern.

Copy to Clipboard

Redigera Nginx-konfigurationsfilen för standardwebbplatsen.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rad i konfigurationsfilen.

Copy to Clipboard

Här är filen, innan vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Här är filen, efter vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Starta om Nginx-tjänsten.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerade vi Nginx-servern för att lägga till ett anpassat huvud med namnet TEST.

Från en fjärrdator kan du försöka komma åt en sida från Nginx-servern.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan lägga till rubriker på en Nginx-server.