Vill du veta hur du konfigurerar identifieringsbannern på Nginx-servern? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du ändrar Nginx-token på en dator som kör Ubuntu Linux.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20
• Nginx 1.18.0

Nginx-servern konfigureras för att visa huvudet på en Apache-server.

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Handledning Nginx - Ändra serveridentifieringshuvudet

Installera paketet med namnet NGINX-EXTRAS.

Copy to Clipboard

Redigera Nginx-konfigurationsfilen för standardwebbplatsen.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rad i konfigurationsfilen.

Copy to Clipboard

Här är filen, innan vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Här är filen, efter vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Starta om Nginx-tjänsten.

Copy to Clipboard

Kontrollera det konfigurerade Nginx-identifieringshuvudet.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel ändrade vi Nginx-serverns identifieringshuvudvärde för att visa informationen för en Apache-server.