Skulle du vilja lära dig hur du installerar Nginx och konfigurerar den grundläggande autentiseringsfunktionen på en dator som kör Ubuntu Linux? I den här självstudien ska vi konfigurera autentiseringsfunktionen Basic på Nginx-servern.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20
• Nginx 1.18.0

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Självstudien Nginx - Grundläggande autentisering

Installera Nginx-servern och de paket som krävs.

Copy to Clipboard

Skapa Nginx lösenordsfil och lägg till det första användarkontot.

Copy to Clipboard

Systemet kommer att begära att du anger lösenordet till det nya användarkontot.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Om du vill skapa ytterligare användarkonton använder du följande kommando.

Copy to Clipboard

Redigera Nginx-konfigurationsfilen för standardwebbplatsen.

Copy to Clipboard

Infoga följande rad i området med namnet LOCATION.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Starta om Nginx-tjänsten.

Copy to Clipboard

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://172.31.8.195

Nginx-servern kommer att kräva att du utför användarautentiseringen.

I vårt exempel krävs det användarautentisering för att få åtkomst till någon del av webbplatsen.

I nästa exempel kommer vi att kräva autentisering endast till användare som försöker komma åt en underkatalog med namnet: SECURE.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har nu möjlighet att använda Nginx grundläggande autentisering.