Vill du veta hur du avinstallerar Webbläsaren Google Chrome med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att avinstallera Google Chrome från en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Tutorial Powershell - Avinstallera Google Chrome

Starta som administratör en förhöjd Powershell-kommandorad.

Windows 10 - powershell elevated

Lista de installerade programmen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Sök efter Google Chrome-applikationen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Avinstallera Google Chrome-programmet.

Copy to Clipboard

Avinstallera Google Chrome med ett Powershell-skript.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan avinstallera Google Chrome med Powershell.