Vill du lära dig hur du byter namn på en fil med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att byta namn på en fil på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Equipment list

Here you can find the list of equipment used to create this tutorial.

This link will also show the software list used to create this tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudiekurs - Byt namn på en fil

Starta en Powershell-kommandorad.

Start Powershell

Skapa flera filer.

Copy to Clipboard

Byt namn på en fil.

Copy to Clipboard

Byt namn på och flytta en fil.

Copy to Clipboard

Byt namn på och skriv över en fil.

Copy to Clipboard

Byt namn på flera filer.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan byta namn på filer med Powershell.