Vill du lära dig hur du byter namn på en mapp med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att byta namn på en mapp på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Equipment list

Here you can find the list of equipment used to create this tutorial.

This link will also show the software list used to create this tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudiekurs – Byta namn på en mapp

Starta en Powershell-kommandorad.

Start Powershell

Skapa en katalog.

Copy to Clipboard

Byt namn på en mapp.

Copy to Clipboard

Byt namn på och flytta en mapp.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan byta namn på en mapp med Powershell.