Vill du lära dig att koda en Bytearray med Powershell? I den här handledningen kommer vi att visa dig hur du kodar och avkodar Bytearrays med Powershell på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Equipment list

Here you can find the list of equipment used to create this tutorial.

This link will also show the software list used to create this tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Självstudie PowerShell - Koda en text som Bytearray

Starta en Powershell-kommandorad.

Start Powershell

Koda en text som Bytearray.

Copy to Clipboard

Här är utdata.

Copy to Clipboard

Avkoda en text med Bytearray.

Copy to Clipboard

Avkoda en text med Bytearray.

Copy to Clipboard

Här är utdata.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har lärt dig hur du kodar en text som Bytearray.

Självstudie PowerShell - Koda en fil som Bytearray

Starta en Powershell-kommandorad.

Start Powershell

Koda en fil med Bytearray och Base64.

Copy to Clipboard

Avkoda Bytearray till en fil.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har lärt dig hur du kodar en fil som Bytearray.