Vill du lära dig hur du ersätter ord i en textfil med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att ersätta en sträng från en textfil på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudiekurs - Ersätt text i en fil

Starta en Powershell-kommandorad.

Start Powershell

Skapa en textfil.

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapar vi en textfil med namnet MYFILE i roten på enhet C.

Hämta innehållet i en fil och ersätt ett visst ord.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel ersatte vi strängen GOKU med ordet GOTEN.

Detta visar bara resultatet på skärmen.

Ersätt ett ord i textfilen.

Copy to Clipboard

Det finns flera sätt att ersätta en sträng i en fil.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan ersätta ord i en textfil med Powershell.