Vill du lära dig hur du genererar slumpmässiga lösenord med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att generera ett slumpmässigt lösenord på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Handledning Powershell - Generera slumpmässiga lösenord

Starta en Powershell-kommandorad.

Start Powershell

Skapa flera teckenmatriser.

Copy to Clipboard

Skapa ett slumpmässigt lösenord med ett visst mönster.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Du kan också förvränga lösenordet en gång till.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapade vi slumpmässiga lösenord med hjälp av en specifik struktur.

I vårt exempel har det slumpmässiga lösenordet 1 versaler, 5 lägre fall, ett tal och ett specialtecken.

Generera ett visst antal slumpmässiga lösenord.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapade vi flera slumpmässiga lösenord.

Grattis! Du kan generera slumpmässiga lösenord med Powershell.