Vill du lära dig hur du hittar filägaren med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att upptäcka ägaren till en fil på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Equipment list

Here you can find the list of equipment used to create this tutorial.

This link will also show the software list used to create this tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudiekurs - Hitta ägaren till en fil

Starta en Powershell-kommandorad.

Start Powershell

Ta reda på ägaren till en fil.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Hitta ägaren till flera filer.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Upptäck ägaren till en mapp.

Copy to Clipboard

Upptäck ägaren till alla filer i en katalog.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan hitta vem som äger en fil med Powershell.