Vill du veta hur du installerar Active Directory med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du installerar Active Directory på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudiekurs – installera Active Directory

Starta som administratör en förhöjd Powershell-kommandorad.

Windows 10 - powershell elevated

Byt namn på datorn.

Copy to Clipboard

Installera Active Directory Domain-tjänsten.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Installera en ny domän i en ny skog.

Copy to Clipboard

Ändra domännamnet.

Ange lösenordet för felsäkert läge.

Copy to Clipboard

Tryck på (A) för att bekräfta installationen.

Vänta tills Active Directory-installationen är klar.

Copy to Clipboard

Datorn startas om automatiskt.

Grattis! Du kan installera Active Directory med Powershell.