Vill du lära dig hur du installerar en MSI-fil med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att installera ett MSI-paket på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Equipment list

Here you can find the list of equipment used to create this tutorial.

This link will also show the software list used to create this tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Tutorial Powershell - Installera ett MSI-paket

Starta som administratör en Powershell-kommandorad.

Windows 10 - powershell elevated

Starta MSI-installationen med Powershell.

Copy to Clipboard

Utför en tyst MSI-installation.

Copy to Clipboard

Den tysta MSI-installationen utför inte behörighetshöjningar.

Utför en passiv installation av MSI-paketet.

Copy to Clipboard

Utför MSI-installationen och skapa en loggfil.

Copy to Clipboard

Installera MSI-paketet som ett bakgrundsjobb.

Copy to Clipboard

Skapa ett Powershell-skript för att utföra MSI-installationen.

Copy to Clipboard

Lista alla program som har installerats med ett MSI-paket.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Reparera MSI-installationen.

Copy to Clipboard

Avinstallera ett MSI-paket med Powershell.

Copy to Clipboard

Grattis! Du lärde dig hur du installerar ett MSI-paket med Powershell.