Vill du veta hur du installerar Google Chrome med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att installera Google Chrome på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Tutorial Powershell - Installera Google Chrome

Starta som administratör en förhöjd Powershell-kommandorad.

Windows 10 - powershell elevated

Skapa en tillfällig katalog för att lagra Google Chrome.

Copy to Clipboard

Ladda ned Installationsprogrammet för Google Chrome.

Copy to Clipboard

Installera Google Chrome med Powershell.

Copy to Clipboard

Du kan också utföra en tyst installation av Google Chrome.

Copy to Clipboard

Utför Google Chrome-installationen med ett Powershell-skript.

Copy to Clipboard

Använd det här skriptet i äldre Powershell-versioner.

Copy to Clipboard

Kontrollera installationen av Google Chrome.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan installera Google Chrome med Powershell.