Vill du veta hur du installerar SNMP på Windows? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du installerar SNMP på en dator som kör Windows med Powershell.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudiekurs – installera SNMP på Windows Server

Starta som administratör en förhöjd Powershell-kommandorad.

Windows 10 - powershell elevated

Kontrollera om SNMP redan är installerat.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Installera SNMP på Windows Server.

Copy to Clipboard

Starta om datorn.

Copy to Clipboard

Grattis! Installationen av SNMP har slutförts på Windows-servern.

Tutorial Powershell - Installera SNMP på Windows 10

Starta som administratör en förhöjd Powershell-kommandorad.

Windows 10 - powershell elevated

Kontrollera om SNMP redan är installerat.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Valfritt filtrera utdata för Powershell-kommandot till en enklare version.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Installera SNMP med Powershell.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Du kan också installera SNMP med ett enda kommando.

Copy to Clipboard

Starta om datorn.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har slutfört installationen av SNMP på Windows 10 med Powershell.

Powershell för självstudiekurs – konfigurera SNMP-tjänsten

Starta som administratör en förhöjd Powershell-kommandorad.

Windows 10 - powershell elevated

Konfigurera systemkontakten.

Copy to Clipboard

Konfigurera systemplatsen.

Copy to Clipboard

Konfigurera en skrivskyddat SNMP-community.

Copy to Clipboard

Du kan också konfigurera en SNMP-community med skrivskydd.

Copy to Clipboard

Konfigurera de värdar som får fråga tjänsten SNMP.

Copy to Clipboard

Starta om SNMP-tjänsten.

Copy to Clipboard

Grattis! Du konfigurerade SNMP-tjänsten med Powershell.