Vill du veta hur du kontrollerar om kommandoraden har administratörsbehörighet med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du kontrollerar om powershell-kommandoraden eller skriptet har administratörsbehörighet på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudiekurs – Kontrollera om kommandoraden körs som administratör

Starta en Powershell-kommandorad.

Start Powershell

Kontrollera om kommandoraden har administratörsbehörighet.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Windows 10 - powershell elevated

Kontrollera om kommandoraden har administratörsbehörighet.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Du kan också använda IF-satsen för att ge bättre feedback.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan verifiera att Powershell-kommandoraden körs som administratör.