Vill du lära dig hur du öppnar en UDP-port med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att konfigurera en UDP-port i lyssningsläge på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudier – Öppna en UDP-port

Starta en Powershell-konsol som administratör.

Windows 10 - powershell elevated

Skapa ett Powershell-skript för att öppna en UDP-port.

Copy to Clipboard

Redigera Powershell-skriptet.

Copy to Clipboard

Här är skriptinnehållet.

Copy to Clipboard

Kör Powershell-skriptet för att öppna en UDP-port.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerade vi ett Powershell-skript för att öppna UDP-porten 999.

Anslut till UDP-porten på en fjärrdator.

Copy to Clipboard

Det finns flera sätt att ansluta till UDP-porten.

Copy to Clipboard

All information som tas emot via UDP-anslutningen sparas på en textfil med namnet TEST.

Den här filen finns på roten till enhet C.

Om du vill stänga UDP-anslutningen skickar du kommandot QUIT.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan öppna en UDP-port med Powershell.