Vill du lära dig hur du räknar antalet element i en matris med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att räkna antalet matriselement på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Självstudie powershell - räkna matriselement

Starta en Powershell-kommandorad.

Start Powershell

Skapa en matris.

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapar vi en matris som heter MYARRAY.

Räkna antalet element från en matris med Powershell.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Hämta bara antalet objekt från en matris.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan räkna elementen i en matris med Powershell.