Vill du lära dig hur du skapar en grupp med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att skapa en grupp i Active Directory.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudiekurs – skapa en grupp i Active Directory

Starta som administratör en ny Powershell-kommandorad.

Windows 10 - powershell elevated

Skapa en grupp i Active Directory.

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapade vi en domängrupp med namnet MYGRP.

Den nya gruppen skapas i Active Directory-organisationsenhet med namnet Användare.

Kontrollera att den nya gruppen finns.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Lägg till medlemmar i en grupp.

Copy to Clipboard

Lista gruppmedlemmarna.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan skapa en grupp i Active Directory med Powershell.

Självstudiekurs Windows 10 - Installera Active Directory Powershell-modulerna

Om datorn inte känner igen de kommandon som används måste du installera Powershell-modulerna för Active Directory som ingår i RSAT-paketet.

Som administratör öppnar du Start-menyn och får åtkomst till alternativet Inställningar.

Windows 10 - Start menu Settings

Få åtkomst till inställningarna för Appar.

Windows 10 - App settings

Få tillgång till skärmen för valfria funktioner.

Install Rsat on Windows - optional features

Välj alternativet för att Lägga till en funktion.

Install Rsat on Windows - Add optional features

Sök och installera följande paket.

• RSAT: Active Directory Domain Services och Lightweight Directory Services Tools.

Windows 10 powershell active directory management

Grattis! Du har avslutat installationen av Powershell-modulerna för att hantera Active Directory på Windows 10.

Självstudiekurs Windows 10 - Installera Active Directory Powershell-modulerna

Som administratör startar du en upphöjd version av Powershell-kommandoraden.

Windows 10 - powershell elevated

Verifiera om paketet som krävs redan är installerat.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Valfritt filtrera utdata för Powershell-kommandot till en enklare version.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Installera paketet som innehåller Powershell-modulerna för Active Directory-hantering.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Använd paketets fullständiga namn som tillval för att installera den programvara som krävs.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har avslutat installationen av Powershell-modulerna för Active Directory-hantering.

Självstudiefönsterserver – Installera Active Directory Powershell-modulerna

Som administratör startar du en upphöjd version av Powershell-kommandoraden.

Windows 10 - powershell elevated

Installera Active Directory Powershell-modulerna.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har slutfört installationen av Powershell-modulerna för Active Directory-hantering på Windows-servern.