Vill du lära dig hur du skapar en lokal grupp med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du skapar en lokal grupp på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.


Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.


Powershell för självstudiekurs – skapa en lokal grupp

Starta som administratör en förhöjd Powershell-kommandorad.

Windows 10 - powershell elevated

Lista de lokala grupperna.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Skapa en lokal grupp.

Copy to Clipboard

Kontrollera om gruppen har skapats.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapade vi en lokal grupp som heter MYGRP.

Lägg till medlemmar i en lokal grupp.

Copy to Clipboard

Lista medlemmar i en lokal grupp.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Skapa en lokal grupp på en fjärrdator med WinRM och Powershell.

Copy to Clipboard

Ange en autentiserings autentiserings autentiserings autentisering

Powershell - Administrative credential

Kontrollera om gruppen har skapats.

Copy to Clipboard

Skapa den lokala gruppen på en fjärrdator med en lagrad autentiserings autentiserings plats.

Copy to Clipboard

Det finns flera sätt att använda Powershell, WinRM och en lagrad autentiserings autentiserings autentiserings plats.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan skapa en lokal grupp med Powershell.