Vill du lära dig hur du använder Powershell för att ta bort BitLocker-krypteringen? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du dekrypterar en enhet med Bitlocker på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Självstudie powershell - Ta bort Bitlocker kryptering

Starta som administratör en förhöjd Powershell-kommandorad.

Windows 10 - powershell elevated

Lista de krypterade enheter som är tillgängliga.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Ta bort Bitlocker-krypteringen från en enhet.

Copy to Clipboard

Vänta tills Bitlocker-dekrypteringsprocessen är klar.

Kontrollera bitlockerdekrypteringsstatusen.

Copy to Clipboard

Starta om datorn.

Copy to Clipboard

Grattis! Du tog bort Bitlocker-krypteringen med Powershell.