Vill du veta hur du ändrar ett lokalt användarlösenord med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att ställa in lösenordet för ett lokalt användarkonto på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.


Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.


Powershell för självstudiekurs - Ändra ett lokalt användarlösenord

Starta som administratör en förhöjd Powershell-kommandorad.

Windows 10 - powershell elevated

Lista de lokala användarkontona.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Begär användarnamnet och det nya lösenordet.

Copy to Clipboard

Ange den begärda informationen.

Powershell - Local credential

Ändra lösenordet för ett lokalt användarkonto.

Copy to Clipboard

Du kan också fråga efter ett användarnamn och ett lösenord med kommandoraden.

Copy to Clipboard

Ändra lösenordet med ett lösenord för oformaterad text.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerade vi lösenordet för ett lokalt konto som heter GOHAN.

Följande lösenord har angetts till det här användarkontot: 123QWE@@.

Grattis! Du kan ändra ett lokalt användarlösenord med Powershell.