Vill du veta hur du inaktiverar tjänsten för utskriftshanteraren med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att inaktivera utskriftshanteraren.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudiekurs – inaktivera tjänsten för utskriftshanteraren

Starta som administratör en förhöjd Powershell-kommandorad.

Windows 10 - powershell elevated

Stoppa tjänsten för utskriftshanteraren.

Copy to Clipboard

Inaktivera tjänsten för utskriftshanteraren.

Copy to Clipboard

Kontrollera tjänstens status för utskriftshanteraren.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel inaktiverades tjänsten för utskriftshanteraren med Powershell.

Windows - Print spooler disabled

Grattis! Du kan inaktivera tjänsten för utskriftshanteraren med Powershell.