Vill du lära dig hur du inaktiverar Windows-brandväggen med Powershell? I den här handledningen kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att inaktivera brandväggen på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Equipment list

Here you can find the list of equipment used to create this tutorial.

This link will also show the software list used to create this tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Handledning Powershell - Inaktivera Windows-brandväggen

Starta som administratör en Powershell-kommandorad.

Windows 10 - powershell elevated

Inaktivera brandväggen med Powershell.

Copy to Clipboard

Kontrollera brandväggens status.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

En dator som kör Windows har 3 brandväggsprofiler.

• PUBLIC - Det här är standardprofilen. Det används för att beteckna offentliga nätverk.
• DOMÄN – Gäller för nätverk där datorn autentiseras till en domänkontrollant.
• PRIVAT - Gäller hemnätverk och privata nätverk som tilldelats av användaren.

Inaktivera en specifik brandväggsprofil.

Copy to Clipboard

Lista konfigurationen av en brandväggsprofil.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Lista reglerna för en brandväggsprofil.

Copy to Clipboard

Visa en lista över endast de aktiva brandväggsreglerna.

Copy to Clipboard

Filtrera brandväggsreglerna så att de passar dina behov.

Copy to Clipboard

Inaktivera en brandväggsregel.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan inaktivera brandväggen i Windows med Powershell.