Vill du lära dig hur du konverterar ett Powershell-skript till ett EXE-program? I den här handledningen kommer vi att visa dig hur du skapar en EXE-applikation från ett PS1-skript på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Handledning Powershell - Konvertera PS1-skript till EXE

Skapa ett Powershell-skript.

Copy to Clipboard

Redigera Powershell-skriptet.

Copy to Clipboard

Här är vårt PS1-skript.

Copy to Clipboard

Starta IEXPRESS-applikationen.

Iexpress - Windows

Välj alternativet för att skapa en ny SED-fil.

Välj alternativet att extrahera och köra.

Iexpress - Extract and run

Ange ett namn på programmet.

Iexpress - EXE Name

Klicka på knappen Nästa.

Iexpress - Confirmation prompt

Klicka på knappen Nästa.

Iexpress - Agreement

Lägg till Powershell-skriptet.

Iexpress - Convert Powershell PS1 to EXE

Ange kommandot för att köra Powershell-skriptet.

Iexpress - PS1 to EXE

Här är vårt kommando.

Copy to Clipboard

Välj alternativet för att visa eller dölja fönstret.

Iexpress - BAT to EXE Window

Klicka på knappen Nästa.

Iexpress - Message

Ange sökvägen för att spara EXE-applikationen.

Iexpress - Convert to EXE

Välj alternativet Ingen omstart.

Iexpress - Restart

Välj alternativet Spara inte.

Iexpress - SED

Skapa EXE-programmet.

Iexpress - Create EXE package

Systemet konverterar PS1-skriptet till en körbar.

Iexpress - Create EXE

Grattis! Du kan konvertera ett Powershell-skript till ett EXE-program på Windows.