Vill du lära dig hur du söker i filinnehåll med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att söka efter strängar inuti filer på Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Detta är en GREP liknande lösning med Powershell.

Detta är en Powershell-lösning som liknar GREP-kommandot på Linux.

Equipment list

Here you can find the list of equipment used to create this tutorial.

This link will also show the software list used to create this tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudiekurs - Sök i filinnehållet

Starta en Powershell-kommandorad.

Start Powershell

Sök efter ett ord i en fil.

Copy to Clipboard

Sök efter filer med en sträng i en katalog.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Sök efter en sträng i underkataloger.

Copy to Clipboard

Du kan också utföra en skiftlägeskänslig sökning.

Copy to Clipboard

Sök i filer med REGEX.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan söka i innehållet i filer med Powershell.