Vill du lära dig hur du listar USB-lagringsenheterna med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att visa listan över anslutna USB-lagringsenheter på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Självstudie powershell - Visa de anslutna USB-lagringsenheterna

Starta en Powershell-kommandorad.

Start Powershell

Lista de anslutna USB-lagringsenheterna.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Det finns flera sätt att göra samma sak.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Använd WMI för att lista de anslutna USB-lagringsenheterna.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Det finns flera sätt att göra samma sak.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan lista de anslutna USB-lagringsenheterna med Powershell.