Vill du veta hur du inaktiverar funktionen Kontroll av användarkonto med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att inaktivera UAC på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Handledning Powershell - Inaktivera UAC

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Windows 10 - powershell elevated

Verifiera den aktuella UAC-konfigurationen med Powershell.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Inaktivera UAC med Powershell.

Copy to Clipboard

Verifiera den aktuella UAC-konfigurationen med Powershell.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Starta om datorn.

Copy to Clipboard

Kontrollera UAC-konfigurationsinställningarna.

Powershell - Disable UAC

Grattis! Du kan inaktivera UAC med Powershell.