Vill du lära dig hur du räknar rader i en textfil med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att räkna antalet rader från en textfil på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudiekurs - Räkna rader från en fil

Starta en Powershell-kommandorad.

Start Powershell

Skapa en textfil.

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapar vi en textfil med namnet MYFILE i roten på enhet C.

Räkna antalet rader från en fil med Powershell.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Hämta bara antalet rader från en fil.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan räkna raderna i en fil med Powershell.